मतदान दिवस
मतदान का समय
   मतदान केंद्रों की संख्या  बिना डेटा वाले मतदान केंद्र  मतदान (पुरुष)  मतदान (महिला)  मतदान (अन्य)  निविदत्त मत  % मतदान  मतदान (कोविड-19 द्वारा)
 हिमाचल प्रदेश  142  142  0(%)  0(%)  0(%)  0  0(%)  0
 कांगड़ा  0  68  0(0.00%)  0(0.00%)  0(0.00%)  0  0(0.00%)  0
 मण्डी  0  38  0(0.00%)  0(0.00%)  0(0.00%)  0  0(0.00%)  0
 सोलन  0  36  0(0.00%)  0(0.00%)  0(0.00%)  0  0(0.00%)  0